ezoteritcen magazin.dir.bg

 

Каталог радиестезични махала
Каталог пирамиди от минерали
Каталог "Камъни Седем чакри"
Каталог радиестезични махала - медалион, комплекти или гривни
Каталог броеници от Балтийски кехлибар
Каталог броеници от полускъпоценни камъни
Каталог руни от полускъпоценни камъни
Ментална радиестезия
Каталог И чинг от полускъпоценни камъни
Получаване на невидима упора
Хиромантия
Руни и руническо гадаене
Окултизъм, тайни, мистика и духовно самоусъвършенстване
КНИГИ
КНИГИ - ПОРЪЧКИ НА ЕДРО
Програма - хипнотичен видео-сеанс «Аура - релакс» Psi-Technology Products
Програма - хипнотичен видео-сеанс «Аз съм магнит, привличащ успеха в моя живот!» Psi-Technology Products
Програма - хипнотичен видео-сеанс «Аз съм магнит, привличащ материално благополучие и доброто във Вселената!»
За контакти
Връзки


Каталог радиестезични махала КНИГИ - ПОРЪЧКИ НА ЕДРО

Хиромантия / Форма на ръцете

Форма на ръцете
01.11.09 18:29

Автор:ТАНЯ ТСИОЛАКИДУ
Наклонностите, характера, и даденостите на човека се определят преди всичко по формата на ръката.
Вземи в gLOG

 

Наклонностите, характера, и даденостите на човека се определят преди всичко по формата на ръката.

Формата на ръцете ни, както и нашите отпечатъци са генетично унаследени и уникални. Придобиваме ги още в ембрионалния стадий и до края на живота ни в материалния свят, те не подлежат на промяна.

Благодарение на безупречната система на Д`Арпентини е направена подробна класификация на формата на ръцете. Според него, основните форми на ръцете в хирогномията са седем: елементарна, материална, практична, духовна, артистична, философска, и смесена. Последната се получава при съчетанието на две или повече основни форми.
 

Аз обаче ще си позволя да въведа още една форма като основна - епикурейската. В миналото, тази форма е била подтип на артистичната ръка, но в нашето съвремие е вече достатъчно много разпространена. Това налага специалното й разглеждане и изучаване като основна.

Според астрологията съществува още един начин за разглеждане на формата на ръцете, който ще разгледаме малко по-късно.

Даденостите, определени от основните седем форми на ръцете, са присъщи на основните седем типа личности. Благодарение на това знание, биха могли да се определят заниманията и дейностите, които най-добре подхождат на съответната личност, и тези, които биха й били от полза.
 

В книгата ми «Хиромантия или хирогномия -два начина да погледнем в бъдещето» е разгледана всяка от основните форми на ръката, с желанието, читателите да бъдат запознати с това, какви качества и способности се определят според съответната форма, какви дейности, или професии са най-подходящи за човека, носител на дадената форма, и къде най-често се среща тя.

1.Елементарна ръка;

2.Материална ръка;

3.Практична ръка;

4.Епикурейска ръка;
 
5. Духовна ръка;

6.Артистична ръка;

7.Философска ръка;

Форма на ръцете според астрологията

Според астрологията съществува още един начин за класификация на ръцете, а именно според четирите елемента: Огън, Земя, Въздух и Вода. Формата на дланта и дължината на пръстите, показват към кой от елементите ще се отнесе ръката.

1.Интуитивна ръка - дълга, правоъгълна длан с къси пръсти, и лопатовидни, четириъгълни, много рядко яйцевидни нокътни фаланги.

Ръката е с много линии и знаци. Основните линии са ярко изразени, дълбоки и дълги, а второстепенните са много на брой, и са разположени в различни направления. Колкото по-добре са изразени /дълбоки/ второстепенните линии, толкова по-духовно богата и възприемчива е съответната личност. Колкото по-хаотични и слабо изразени са те, толкова по-раздразнителна, неконтролирана, ленива, или рискуваща е личността, която ги притежава. Най-характерният кожен рисунък за тази ръка са спиралите.

Продълговатата длан разкрива емоционалност, ентусиазъм и силна интуиция. Късите пръсти при тази ръка, показват липса на интерес към детайлите. Ръката е твърда при пипане, което показва неизтощимия ентусиазъм и непоколебимата вътрешна енергия на притежаващият я човек. Свързва се с елемента Огън и се изразява посредством импулсивност, енергичност и индивидуалност. Енергията на Огъня е излъчваща, възбуждаща, и ентусиазираща. Хората с интуитивна ръка са спонтанни, бързи и преливащи от енергия, въпреки че създават впечатление, че са самовглъбени или твърде обективни. Притежават висок дух, непреодолимо желание за изява, както и огромен стремеж за свобода.
2.Практична ръка - квадратна длан, с къси пръсти и дълго кутре, завършващи с четириъгълни, и по-рядко с лопатовидни нокътни фаланги. Почти винаги твърда, с много малко линии и знаци. Нормално е да присъстват само три от основните линии - на живота, ума /главата/, и сърцето. Линията на съдбата може да липсва, или да е много малка и едва загатната. Обикновено и трите линии са дълбоки и ярко изразени, като линията на живота е доминираща, а другите две най-често са къси. В случаите, когато линиите са разкъсани и слабо изразени, съществуват сериозни, здравословни проблеми. В редки изключения на практичната ръка, могат да присъстват и други по незабележими линии, което е признак за наличие на някаква духовна възприемчивост. Кожата е груба и суха, а преобладаващия кожен рисунък е илици и обикновени сводове.
Практичната ръка се свързва с елемента Земя, и се изразява чрез търпение, трудолюбие и практичност. Силата на Земята е мощна, тясно свързана с тялото и усещанията. Хората с практична ръка стъпват здраво на земята, не се увличат по бляскавите и повърхностните неща, искат реални резултати, проявяват търпение и самодисциплина, по пътя към постигането им. Имат вродено разбиране за света и живота по принцип. Проявяват жилавост и издържливост при постигане на целите си. Притежават безгранично търпение, което ги прави много упорити. Рядко се отказват, независимо колко дълъг, труден, и изморителен е пътят им. Много важни за тях са личната дисциплина, авторитета, и запазването на самообладание при тежки ситуации.
3.Интелектуална ръка – квадратна, или леко удължена длан, с дълги гладки, или възлови пръсти, които могат да бъдат с конически, лопатовидни, яйцевидни, и много рядко с четириъгълни нокътни стави. Ръката е подвижна с гъвкави пръсти, чиито фаланги са дълги и тънки. Дланта е приятно мека, с по-скоро суха, отколкото влажна кожа, и обсипана с множество линии и знаци. Линиите са тънки, ясно изразени и дълги. Характерна е дългата линия на ума, която разкрива философа и мислителя в тази личност. Наличието на малко, или недобре изразени второстепенни линии, е признак за недобре развита духовност, чувствителност и интуиция, а големия им брой, показва духовно и нервно изтощение, висока интелигентност и любознателност. Преобладаващия кожен рисунък е основен илик.
Интелектуалната ръка се свързва с елемента Въздух и се изразява с рационален ум, вкус към ред и дисциплина, добросъвестност и отговорност. Силата на въздуха е краткотрайна и променлива като вятъра. Хората с такава ръка, обичат да се намират в царството на съзнанието и са напълно освободени от ограниченията на материалното. Те са освободени от рамките на формата. Всичко е само в сферата на съзнанието им.
4.Чувствителна ръка - продълговата, изящна длан, с дълги конически, или яйцевидни пръсти. Според хиромантите, тя е най-рядко срещана. Дланта е обсипана с многобройни линии и знаци, образуващи фина паяжина. Не е изключение тяхното наличие и на пръстите. Трите основни линии, както и линията на съдбата, са много отчетливи, и пресечени от безброй, едва забележими линии и щрихи. Доминира линията на сърцето. Колкото по-дълбока и дълга е тя, толкова по-чувствителна и духовно възприемчива е съответната личност. Много рядко броя на допълнителните линии по дланта е по-малък, но това придава повече устременост и организираност на притежателя на тази ръка. Кожата при чувствителната ръка е гладка, бледа, и почти прозрачна. Преобладаващия кожен рисунък е основен илик, като доста често, илика може да е придружаван от един, или два големи свода.
Чувствителната ръка се свързва с елемента Вода и се изразява посредством интуиция, въображение, богата духовност, и изцяло отдаденост на сетивата. Енергията на водата има голямо и неуловимо влияние върху живота на хората с такава ръка. Те много добре познават тайните на своята интуиция /тя не ги подвежда никога/, независимо че понякога изглеждат чудаци в очите на околните. Те просто знаят. Може да не им е ясно откъде идва тяхното проникновение, но се доверяват на вътрешните си инстинкти и се съобразяват с тях, плувайки сред обикновената действителност.

5. Смесена ръка
И тук, както при седемте типа ръце на Д`Арпентини, съществува смесената ръка, като естествено тя е много разпространена. Чистата форма на ръката се среща много рядко. Най-често тя е смесица от два, или повече типа. Нейното значение е същото, както при вече описаната смесена ръка на Д`Арпентини. При определянето на съвместимостта между ръцете, в случай че ръката е от смесен тип, се вземат предвид чертите, които са в преимущество.
 
При смесената ръка няма цялостност на типа. Качествата и наклонностите на човека са така разнообразни, че може да се стигне от разногласие в мислите и целите, до сблъсък на различните наклонности. Поради тази причина, може да се приеме, че смесената ръка е ръката на дилетанта. Но е възможно всички тези качества и наклонности със своето разнообразие, полезност и интереси, така добре да се сработят, че при тяхното обединяване да се стигне до гениалност. Тя е често явление при вундеркиндите и гениите.


Тестове за съвместимост между ръцете според астрологията ще намерите в книгата ми «Хиромантия или хирогномия - два начина да погледнем в бъдещето».         www.hiromantia-ezoterika.com

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

16.221